تماس با شیمی کالا

برای تماس با کیمیا پیشرو شیمی کالا می توانید از طریق تلفن ها و یا ایمیل های ذیل اقدام نمایید.

با تشکر

شیمی کالا

واحد فروش : ۰۲۱۸۸۹۷۰۲۶۲

فکس : ۰۲۱۸۸۹۹۷۷۳۵

کارشناس فروش : ۰۹۱۲۰۱۳۷۱۶۰

کارشناس فروش : ۰۹۱۲۰۱۸۶۱۴۸

کارشناس فروش : ۰۹۱۹۳۷۸۴۳۴۱

ایمیل : info[at]shimikala.ir