سود پرک | سـود سـوز آور چیسـت؟

سودپرک چیست

سود پرک چیست؟

نام صنعتی : سود سوز آور

فرمول(NaOH)

آنالیز:  ۱±۹۸%     

نام های دیگر : چربی گیر صنعتی ، هیدروکسید سدیم ، سود جامد پرک ، کاستیک سودا ،سود کاستیک

سود پرک یا کاستیک سودا به فرمول شیمیایی NaOH ماده ای است جامد، سفید رنگ، بی بو و دارای اثر خورندگی بسیار بالا. کاستیک سودا  از سود مایع تولید پتروشیمی به دست می آید بدین صورت که پس از تبخیر آب سود مایع ۵۰% به سود پرک ۹۸-۹۹% تبدیل میشود . سودپرک تولید شده  طی فرایندی پس از انتقال به دستگاه های خنک کننده تبدیل به پولک سفید یا همان کاستیک سودا جامد می شود.

سود پرک چیست؟

Summary
Review Date
Reviewed Item
سود پرک چیست؟
Author Rating
51star1star1star1star1star