شیمی کالا

موارد استفاده سود پرک | Caustic soda

موارد استفاده سود پرک | Caustic soda
موارد استفاده سود پرک | Caustic soda سود پرک از جمله مواد شیمیایی پر کاربردی است که در صنایع کثیری مورد استفاده قرار میگیرد . از جمله موارد استفاده سود پرک میتوان موارد زیر را نام برد: در صنایع غذائی ، صنایع شیر ، کنسرو سازی ، نوشابه سازی , کارخانه قند و شکر ، روغن در صنایع  فلزی و تولید شیشه روی ، آلومینیوم ، گالوانیزه و آبکاری در صنایع باطری سازی و خنثی سازی اسید و باطری سازی در صنایع دارو سازی ، الکل سازی و آرایشی و بهداشتی در صنایع تولید چرب گیر ها و سایر صنایع وابسته در صنایع نفت و گاز و پترو شیمی در صنایع تولید کارتن و کا...
بیشتر